Branschförsäkring

Bättre skydd till lägre premie


Brim har tillsammans med Håltagningsentreprenörerna och Sveriges Byggindustrier, tecknat nytt avtal om företagsförsäkring för medlemsföretagen. I och med det nya avtalet är det försäkringsgivarna Gjensidige Försäkring och Zurich Insurance som tillsammans tillhandahåller försäkringsskyddet.

Brim har sytt ihop försäkringslösningen för HIBs medlemsföretag. Brim hjälper också de som tecknar försäkringen med tolkningar av Af-delar vid anbudsförfrågning och ger medlemmarna därmed kontroll över eventuella krav om tilläggsförsäkringar vid kontraktsskrivningar.

Idag har ca 40 medlemmar inom HIB tecknat försäkringen och alla medlemmar, liksom företag som nyligen ansökt om medlemskap men ännu inte blivit antagna kan teckna försäkringen.

Försäkringen gäller för alla typer entreprenader och skyddet gäller för samtliga pågående och tidigare utförda entreprenader. Förutom företagsförsäkringen innehåller programmet fullgörandeförsäkring (säkerheter), motorfordonsförsäkring samt vd- och styrelseansvarsförsäkring.

Med vänlig hälsning
Byggindustriell Riskmanagement Brim AB

Vid ytterligare information var vänlig kontakta

Daniel Nyholm
Försäkringsmäklare
Dir.tel. 08- 441 89 77
Email: dn@brim.se

Information, offertanmälan och beställningsunderlag


© Håltagningsentreprenörerna
Håltagningsentreprenörerna ansvarar inte för eventuella felaktigheter i innehållet.
Profundis