Om HiB

Håltagningsentreprenörerna bildades 1987 och består idag av ca 125 medlemsföretag. Vi har under det senaste åren berikats med nya positiva medlemmar och önskar alla dessa varmt välkomna.

Medlemsföretagen bedriver även ett flertal andra verksamheter såsom:

 • Rivning
 • Byggnadssmide
 • Sanering
 • Grundförstärkning
 • Golvarbeten

En förutsättning för medlemskap är att företaget till väsentlig del utför håltagningsentreprenader samt innehar erforderlig kompetens och förmåga att bedriva en kvalitetsmedveten produktion inom branschen.

Även leverantörer inom håltagningsbranschen är välkomna som medlemmar i föreningen. Föreningen har 16 leverantörer som medlemmar (april 2009).

Föreningen ser det som en stor tillgång att leverantörer inom håltagning blir medlemmar och kan bidra med kunskap och kompetens, men även att vi som entreprenörer får närmare kontakt med utvecklingsarbetet på maskin- och verktygssidan. Vi kan därigenom både som Leverantör och Entreprenör vara med och påverka arbetsmiljö och utveckling i branschen.

Föreningen har till ändamål att:

 • Genom olika initiativ och aktiviteter särskilt främja och utveckla håltagningsproduktionen inom byggindustrin samt verka för en hög kvalitet på verksamheten.
 • Samarbetet med myndigheter och institutioner främja tillkomsten av bestämmelser och normer som stöder medlemmarnas intressen.
 • Kompetensutveckla medarbetare med både praktisk och teoretisk kunskap (utbildningen sker i föreningens regi och medarbetare erhåller yrkesbevis efter godkänt teoretiskt prov)
 • Genom kurser och seminarier vidareutbilda företagsledning och tjänstemän i kvalitetsutveckling och entreprenadjuridik
 • Arrangera studieresor i samband med mässor och konferenser
 • Beställare och konsulter hålls informerade om nya arbetsmetoder och branschspecifika mätregler.
 • Främja andan mellan kollegor i branschen och framför allt utbyta erfarenheter och kunna vara med och påverka beslut

Mer om håltagning i världen kan du läsa på IACDS och CSDA:s hemsidor. Du kan också besöka våra systerorganisationer i olika länder.


© Håltagningsentreprenörerna
Håltagningsentreprenörerna ansvarar inte för eventuella felaktigheter i innehållet.
Profundis