HiB-INFO

HiB-INFO heter HIB:s egen tidning som utkommer med 3-4 nummer per år. Tidningen distribueras till alla håltagningsentreprenörer i Sverige och dessutom till riv- och saneringsentreprenörer.

Material till tidningen kan skickas till Patrik Sjögren. Patrik går att nå på telefon 042-16 22 79.

Läs HiB-INFO on-line

Om du är intresserad så går det även att läsa HiB-INFO on-line. Detta kan göras på två sätt.

Det ena sättet är att du nedan klickar på namnet eller omslaget till det nummer du är intresserad av. Tidningen öppnas då i ett nytt lager där du kan bläddra dig igenom sidorna likt i en mer traditionell papperstidning. Noterat att om texten upplevs vara för liten så går det att zooma i sidorna med hjälp av hjulet på ditt pekdon.

Det andra sättet är att ladda hem tidningen i PDF-format genom att klicka på länken intill PDF-ikonen för repsektive nummer. Observera att tidningen kan ta tid att ladda hem.

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1999

Följande nummer är inte i originalformat utan är scannade.

1990

Följande nummer är inte i originalformat utan är scannade.


© Håltagningsentreprenörerna
Håltagningsentreprenörerna ansvarar inte för eventuella felaktigheter i innehållet.
Profundis