Eslövs Betonghåltagning AB

Profil

Eslövs Betonghåltagning AB är ett serviceföretag specialiserat på håltagning, rivning och asbestsanering. Med bred kompetens och yrkesglädje har företaget vuxit från 2 till 19 anställda sedan starten 2012. I vår personal finns över 30 års erfarenhet inom branschen och vi ser ständigt nya möjligheter att utvecklas.

Vi är stationerade i Eslöv men är verksamma i hela Sydsverige

BI Företaget är medlem i Sveriges Byggindustrier.

Telefon: 0413-122 11
Utdelningsadress
Vindelvägen 11
241 38 Eslöv
E-post
<info på ebhab. se> (på=@)
Organisationsnummer
556888-2749

Kontaktpersoner

Caj Wassholm
0413-12211
<caj på ebhab. se> (på=@)


© Håltagningsentreprenörerna
Håltagningsentreprenörerna ansvarar inte för eventuella felaktigheter i innehållet.
Profundis