Årets höstmöte

Ordföranden har ordet

Anders Andersson, Ordförande HiB

Tidigare ordande:

Årets höstmöte hölls i Söderköping och jag vill börja med att varmt tacka HTC för att vi fick hålla till i företagets mycket fina utbildningslokaler. Dessutom stod HTC för ett fint arrangemang som gav oss alla inspiration och idéer. Inte minst fick vi en klar insikt om vilka möjligheter som betongslipning och polering innebär för oss håltagningsentreprenörer. Som ett direkt resultat ska styrelsen nu börja titta på gemensam branschstandard för bearbetning av golvytor (betong). För oss inom branschen är det kul att se nya affärsmöjligheter. Att verka för nya och breddade affärer är trots allt en av anledningarna till att vi har vår branschförening. Vi står inför nya behov, det visade höstmötet med all tydlighet. Behovet av att driva branschgemensamma frågor växer samtidigt som vi alla känner av ökad konkurrens. Detta gör att HiB verkligen behövs. Styrelsen startar nu ett projekt som syftar till att ta fram ett beslutsunderlag till årsmötet om hur vi ska se ut och verka de kommande åren. Vi har en del utmaningar, men med tanke på det engagemang som vi har i branschen har vi goda förutsättningarna att lyckas. Det känns verkligen kul och spännande inför 2016.
Närmast stundar jul- och nyårshelger och därefter drar vi igång med upptakt till årsmötet och så småningom Bauma i München. Hoppas att vi ses då om inte förr.


© Håltagningsentreprenörerna
Håltagningsentreprenörerna ansvarar inte för eventuella felaktigheter i innehållet.
Profundis