Nyhetsarkiv 2017

European Demolition Associations mässa och årsmöte i Brüssel

Publicerad 2017-02-13

Under sin livstid förbrukar den genomsnittlige europeen minst 160 ton bygg- och rivningsavfall och denna mängd ökar för varje år. Var ska vi göra av allt? Lägga det på vår bakgård, eller i grannens trädgård? Och vad händer om vi inte har någon trädgård? Men allvarligt, det finns andra bättre lösningar...
Vi måste förstås återvinna och att återanvända bygg- och rivningsavfall, därför har EU- kommissionen valt att införa ett nytt sk protokoll om bygg- och rivningshantering.
DDR Expo är den allra första europeiska mässan som är specialiserad på rivning, sanering och återvinning. Det är ett initiativ som är taget för att göra cirkulär ekonomi möjlig inom byggsektorn.


IACDS möte i Wien 18-21 Maj 2017

Publicerad 2017-01-27

Följ med oss till Wien där vår internationella organisation, IACDS, International Association of Concrete Drillers and Sawers har sitt årsmöte!
Här samlas branschen för att diskutera och informeras om vad som händer i vår bransch i Europa och världen! Visste Ni att EU arbetar för ett Internationellt yrkeskort för håltagare? Visste Ni att det tagits fram internationella riktlinjer för förankring av såg- och borrutrustning?


Europas största rivningskonferens i Berlin

Publicerad 2017-01-25

Europas största och mest intressanta rivningskonferens organiseras av våra tyska kollegor German Demolition Association. Konferensen samlade förra året över 800 deltagare och 100 utställare. Fredagen är fullt av seminarier och alla simultantolkas till bl a engelska.
Program, se bilaga. Berlin-hjärtat av Tyskland är mer spännande än någonsin. En stad i ständig förändring och som alltid har hög puls.


Informationsfilm om CFC

Publicerad 2017-01-11

Sverigs Byggindustrier har tagit fram information samt producerat en film om klorfluorkarboner (CFC) i isolering och hur viktigt det är att hantera den på rätt sätt.


© Håltagningsentreprenörerna
Håltagningsentreprenörerna ansvarar inte för eventuella felaktigheter i innehållet.
Profundis