Utbildningar

HiB ser till att medlemsföretagens personal genom vidareutbildning får tillgång till nya utvecklingsmöjligheter och hjälp att införa säkra och effektiva arbetsmetoder.

Fr.o.m. år 1991 införde branschen yrkesbevis. Den senaste utbildningen genomfördes 5-9 december 2005.

Vidare hölls ekonomikurs för icke-ekonomer den 5-7 februari 2002.

Under höstträffarna är information och erfarenhetsutbyte om maskiner och arbetsmetoder uppskattade programpunkter. Information ges också om entreprenadjuridik och skräddarsydd försäkring. Under höstträffen 2006 i Nice hölls en kurs i "chefskonferens - stresshantering".

Hösten 2008 hölls en kurs i entreprenadjuridik på Mallorca, den 10-14 september 2008.

Utöver dessa "mjuka" kurser har även 2-dagars wiresågningskurser hållts i samarbete med Tyrolit, vecka 35 och 43 2006.

Föreningen arrangerar studieresor i samband med mässor och konferenser.

Håltagningsentreprenörerna har under de senaste åren arbetat med framtagande av

Riv- och Saneringsentreprenörerna och Håltagningsentreprenörerna inom Sveriges Byggindustrier har tagit fram ett utbildningsmaterial om arbetsmiljö i rivbranschen.

Materialet är avsett att kunna användas av företagen själva för att utbilda egen personal. Kursdagar om arbetsmiljö anordnas också av Riv- och Saneringsentreprenörerna. Här finns kursmaterialet att ladda ner:


© Håltagningsentreprenörerna
Håltagningsentreprenörerna ansvarar inte för eventuella felaktigheter i innehållet.
Profundis